Skip to main content

JANM-PortraitureNow-Zhang_TwinSpirits1

TWIN SPIRITS #1 (2002) Zhang Chun Hong Charcoal on paper. Diptych. Collection of the artist. © Hong Chun Zhang